Battersea traffic sign

‘t Straat is van iedereen!

Met vreugde in het hart kondigen wij u de geboorte aan van onze nieuwste telg zonder winstoogmerk, Straatwaar vzw!

Straatwaar vzw heeft tot doel de sociaal-culturele interactie tussen mens en omgeving te bevorderen door het promoten van creatieve en actieve straatcultuur in de ruimste zin van het woord.

We bieden divers en al dan niet verborgen talent kansen, en het grote publiek op een laagdrempelige manier toegang tot een brede waaier aan activiteiten d.m.v. initiaties en beleefmomenten. We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met alles wat leeft op straten en pleinen rondom, om hen zo dichter bij elkaar te brengen en een positieve impuls te geven aan de samenleving van morgen.

Want ‘t straat is van iedereen! Zeg dat wij het gezegd hebben.

Facebooktwittermail